Trends in cybersecurity

De digitale weerbaarheid in Nederland blijft achter bij de groei van dreigingen. Overheid, bedrijfsleven en burgers nemen stappen om de digitale weerbaarheid te vergroten, maar dit gaat niet snel genoeg.

Dat concludeert de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in het voor de zomer gepubliceerde Cybersecuritybeeld Nederland 2017 (CSBN 2017).

Hoofdvragen

Het CSBN 2017 stelt een drietal hoofdvragen aan de orde:

  • Welke gebeurtenissen of welke activiteiten van welke actoren kunnen ict-belangen aantasten, welke middelen gebruiken zij en welke ontwikkelingen doen zich daarbij voor?
  • In hoeverre is Nederland weerbaar tegen kwetsbaarheden in ict, kunnen die leiden tot aantasting van ict-belangen en welke ontwikkelingen doen zich daarbij voor?
  • Welke Nederlandse belangen worden in welke mate geschaad door beperkingen van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van ict en welke ontwikkelingen doen zich daarbij voor?

Actoren en middelen

Ten opzichte van voorgaande jaren is het dreigingsniveau dat van diverse actorengroepen uitgaat grotendeels stabiel. Statelijke en criminele actoren vormen nog altijd de grootste dreiging voor de Nederlandse digitale veiligheid en ontwikkelen zich sneller dan andere actoren zoals terroristen, hacktivisten, interne actoren, en private organisaties. De middelen die deze actoren gebruiken zijn vaak bekende, zoals ransomware, CxO-fraude en phishing. Daarnaast is het internet of things het afgelopen jaar vaker ingezet voor cyberaanvallen.

Weerbaarheid Nederland

Overheid, bedrijfsleven, wetenschap en burgers in Nederland verrichten inspanningen om de digitale weerbaarheid te vergroten. Toch blijft het bijhouden van de groeiende kwetsbaarheid van de maatschappij als geheel een grote uitdaging. Maar vooralsnog lijkt dit gat eerder groter te worden dan kleiner, aldus de publicatie. Voornaamste oorzaken hiervan zijn:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *