CHECKLIST: 13 tips voor veilig digitaal werken

In een wereld die snel verder digitaliseert, is het steeds belangrijker dat onbevoegden geen toegang hebben tot gevoelige informatie op het werk. Daarom 13 tips voor veilig digitaal werken.

Met een paar relatief eenvoudige maatregelen komt u al een heel eind met veilig digitaal werken.

Veilig digitaal werken in het algemeen

  • Zet een automatisch codeslot op uw toetsenbord dat in werking treedt als het drie minuten niet wordt aangeraakt.
  • Stel op uw tablet een functie in zodat na tien keer foutief inloggen alles automatisch wordt gewist.
  • Geef alleen direct betrokkenen rechten op een aparte schijf in de computer. Doe dit ook voor agenda’s, afspraken kunnen vertrouwelijke informatie bevatten. Of maak gebruik van SharePoint, waarbij alleen de leden rechten hebben.
  • Geef per e-mail verstuurde vertrouwelijke documenten een wachtwoord.
  • Houd uw loginwachtwoord ook echt voor uzelf.

Tips voor een goed wachtwoord

Handige systemen voor meer digitale veiligheid

  • Het regelen van rechten wie documenten mag lezen, afdrukken, kopiëren en archiveren, is instelbaar in de Active Directory.
  • Er bestaan printers en kopieermachines die uitsluitend werken voor die personen die er toegang toe hebben.
  • Er zijn systemen die een document pas uitgeven als de betrokken persoon ter plekke is.
  • Een PDF kunt u niet-afdrukbaar en niet-kopieerbaar maken.
  • Met Windows-L kunt u uw computer locken wanneer u even weg moet. Daarna logt u opnieuw in. (Bron: Arbo-online)